Powrót

Zmiana okien czasowych przesyłania dokumentów DGMB

30 grudnia 2009, 00:00

Zmiana okien czasowych przesyłania dokumentów DGMB
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/10/2009, od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie ulegną okna czasowe przesyłania dokumentów DGMB.Zmiana polega na wydłużeniu procesu pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych dla FDMB w trybie wstępnym wyznaczania rzeczywistych ilości dostaw energii elektrycznej (ER) do godziny 9.00 doby n+1, oraz na przesunięciu z miesiąca m+13 na miesiąc m+15 terminu dokonywania korekty rozliczeń poszczególnych dekad miesiąca m.

W Tablicy 1. został przedstawiony wykaz aktualnych od dnia 01 stycznia 2010 r. ograniczeń czasowych zdefiniowanych w węźle centralnym WIRE.

Tablica 1. Ograniczenia - okna czasowe

L.p.

Kod dokumentu

Od godz.

Do godz.

Dni min.

Dni max.

Data od

Data do

1

DGPP

00:00

08:00

1

4

01.06.2006

 

2

DGPP

16:00

20:00

2

3

01.06.2006

 

3

PDGPPO

08:00

12:00

1

2

18.06.2001

 

4

PDGPPO

08:00

12:00

5

5

04.01.2002

 

5

PKPPO

08:00

14:00

0

0

01.07.2007

 

6

ZOBH

09:00

13:00

-1

-1

21.05.2008

 

7

ZOBT

09:00

13:00

-1

-1

21.05.2008

 

8

ZUSE

09:00

13:00

-1

-1

21.05.2008

 

9

ZGWM

14:00

24:00

-2

-2

01.01.2005

 

10

ZGWM

00:00

07:45

-1

-1

01.04.2005

 

11

ZGWM

10:00

13:00

-1

-1

21.05.2008

 

12

DGMB

00:00

09:00

1

1

01.01.2010

 

13

DGMB

00:00

08:00

2

4

01.01.2010

 

14

DGMB

16:00

20:00

2

3

01.06.2006

 

15

PKMB

08:00

14:00

0

0

01.07.2007

 

16

ZUSEB

17:00

24:00

-1

-1

01.12.2009

 

17

ZUSEB

00:00

21:00

0

0

01.12.2009

 

W Tablicy 2. został przedstawiony wykaz aktualnych od dnia 01 stycznia 2010 r. ograniczeń czasowych zdefiniowanych w węźle centralnym WIRE dla dokumentów DGMB i DGPP nadsyłanych w trybie cyklu rozliczeniowego korygującego.

Tablica 2. Ograniczenia - okna czasowe dla DGMB i DGPP w trybie korekty rozliczeń

L.p.

Kod dokumentu

Od dnia.

Do dnia.

Od godz.

Do godz.

Mies. min.

Mies. max.

Data od

Data do

1

DGPP

1

5

00:00

08:00

2

2

01.06.2006

 

2

DGPP

1

5

16:00

20:00

2

2

01.06.2006

 

3

DGPP

1

5

00:00

08:00

4

4

01.06.2006

 

4

DGPP

1

5

16:00

20:00

4

4

01.06.2006

 

5

DGMB

1

5

00:00

08:00

2

2

01.06.2006

 

6

DGMB

1

5

16:00

20:00

2

2

01.06.2006

 

7

DGMB

1

5

00:00

08:00

4

4

01.06.2006

 

8

DGMB

1

5

16:00

20:00

4

4

01.06.2006

 

9

DGMB

1

5

00:00

08:00

13

13

01.08.2008

31.01.2011

10

DGMB

1

5

16:00

20:00

13

13

01.08.2008

31.01.2011

11

DGMB

1

5

16:00

20:00

15

15

01.04.2011

 

12

DGMB

1

5

16:00

20:00

15

15

01.04.2011