Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i nowy Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

31 grudnia 2015, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i nowy Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
W dniu 31 grudnia 2015 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zostali odwołani:

 • Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu,
 • Krzysztof Ksyta, Członek Zarządu,
 • Piotr Rak, Członek Zarządu,
 • Cezary Szwed, Członek Zarządu.

Jednocześnie NWZ powołało na nową, 3-letnią kadencję Zarząd w składzie:

 • Eryk Kłossowski - Prezes Zarządu,
 • Tomasz Sikorski - Wiceprezes Zarządu,
 • Cezary Szwed - Wiceprezes Zarządu.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano:

 • Kazimierza Olesiaka,
 • Edwarda Słomę,
 • Joannę Szczepańską,
 • Jolantę Świeściak,
 • Radosława Tabaka.

Jednocześnie do Rady Nadzorczej PSE S.A. zostali powołani:

 • Jarosław Brysiewicz,
 • Marcin Czupryna,
 • Andrzej Mierzwa.

 Tomasz Dąbrowski pozostał Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

 

***

Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Do 2015 roku pracował w kancelariach adwokackich. W latach 2000-2003 związany z Ernst&Young Sp. z o.o.  Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. Od 2014 roku prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, Politechnice Warszawskiej, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji.

 

Dr inż. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1999 roku stopień doktora nauk technicznych.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku na Politechnice Warszawskiej. W ramach działalności naukowo-badawczej zajmował się problematyką rynków energii elektrycznej oraz komputerowymi systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach konkurencji.

Od 1999 roku związany z PSE S.A., gdzie odpowiada za administrowanie mechanizmem bilansowania polskiego systemu elektroenergetycznego. Z ramienia PSE S.A. uczestniczy w pracach krajowych oraz międzynarodowych zespołów zajmujących się rozwojem i wdrażaniem mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce. Przedstawiciel PSE S.A. w Komitecie Rynek
ENTSO-E.

 

Dr inż. Cezary Szwed – Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1993 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1999 roku stopień doktora nauk technicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej oraz Institut Francais de Gestion.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku związany jest zawodowo z PSE S.A., piastując stanowiska od kierownika Wydziału do Dyrektora Departamentu. Od czerwca 2013 roku pełnił funkcje Członka Zarządu PSE S.A.

Jego działalność zawodowa koncentruje się na planowaniu rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, przyłączaniu do sieci nowych jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii, oraz współpracy z sąsiednimi operatorami systemów przesyłowych w zakresie rozwoju połączeń transgranicznych. Przedstawiciel PSE S.A. w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.