Powrót

8 operatorów systemów przesyłowych utworzyło wspólne, niezależne, Biuro Aukcyjne dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

18 lipca 2008, 00:00

8 operatorów systemów przesyłowych utworzyło wspólne, niezależne, Biuro Aukcyjne dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.
17 lipca br. ośmiu operatorów systemów przesylowych podpisało Akt Założycielski wspólnego Biura Aukcyjnego dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

W celu przyspieszenia procesu budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej obszar Europy został podzielony na 7 rynków regionalnych. Region Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe) obejmuje część Niemiec, Austrię, Polskę, Czechy, Słowenię, Węgry i Słowację.

Na jego obszarze  działa 8 operatorów systemów przesyłowych: Verbund – Austrian Power Grid AG, ČEPS a.s., Electro-Slovenija d.o.o., E.ON Netz GmbH, MAVIR Hungarian TSO Company Ltd., PSE-Operator S.A., SEPS a.s. oraz Vattenfall Europe Transmission GmbH, którzy utworzyli wspólne, niezależne, Biuro Aukcyjne dla wdrażenia skoordynowanego mechanizmu zarządzania ograniczeniami na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.

Biuro Aukcyjne (CAO Central Allocation Office GmbH) regionu Środkowo-Wschodniej Europy zlokalizowane jest w Niemczech w pobliżu Monachium w miejscowości Frising. Będzie odpowiedzialne za udostępnianie rocznych, miesięcznych oraz dziennych zdolności przesyłowych dla wymiany transgranicznej a także za prowadzenie rozliczeń. Proces alokacji będzie opierać się na metodologii rzeczywistych przepływów energii elektrycznej w celu zapewnienia bardziej dokładnej relacji miedzy fizycznymi przepływami związanymi z wykorzystaniem zdolności przesyłowych.

Utworzone Biuro Aukcyjne przejmie na siebie odpowiedzialność za realizację procesów prowadzonych dotychczas w oparciu o wielo- oraz dwustronne zobowiązania, z założeniem możliwie najefektywniejszego wykorzystania dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych. Wdrożenie nowego mechanizmu alokacji zostanie poprzedzone testami z udziałem uczestników rynku.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adresy Darko.Kramar@eles.si lub Wojciech.Jarosz@pse-operator.pl