Powrót

CERT PSE rozpoczyna współpracę z kolejnym partnerem z sektora energetycznego!

17 listopada 2017, 16:23

CERT PSE rozpoczyna współpracę z kolejnym partnerem z sektora energetycznego!
17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespołami CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Spółki Enea.

W ramach umowy CERT PSE i CERT Enea będą wspólnie dążyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego, a także dzieliły się wiedzą o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz wspólnie reagowały na cyberzagrożenia.

Enea to kolejna spółka energetyczna, z którą CERT PSE nawiązał współpracę. W marcu br. analogiczne porozumienie zostało zawarte ze spółką ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Dzisiejsze porozumienie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej przez Radę Ministrów Strategii Cyberbezpieczeństwa RP i planów stworzenia Zespołu E- CERT – podkreśla Dariusz Góralski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PSE.

W dobie realnych zagrożeń i cyberterroryzmu, właściwy poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zapewnić może przede wszystkim ścisła współpraca pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe z możliwie jak największej liczby firm energetycznych – dodaje Jarosław Sordyl, wicedyrektor ds. Cyberbezpieczeńswa w  Departamencie Bezpieczeństwa PSE.

W wyniku zawartych porozumień, CERTy PSE, Enea i Energa - oprócz operacyjnej współpracy - będą prowadziły działania organizacyjne i techniczne zmierzające do  utworzenia zespołu CERT dla całego sektora energetycznego.