Powrót

Firmy z sektora energetycznego i energochłonnego z Europy Środkowej opublikowały wspólne stanowisko w sprawie pakietu legislacyjnego "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków"

8 maja 2017, 14:35

Firmy z sektora energetycznego i energochłonnego z Europy Środkowej opublikowały wspólne stanowisko w sprawie pakietu legislacyjnego "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków"

W ocenie członków Central Europe Energy Partners (CEEP) pakiet „Czysta Energia” zawiera kilka niespójności, które należy rozwiązać w trakcie niedawno rozpoczętego procesu legislacyjnego. „Doceniamy wysiłki Komisji Europejskiej w celu opracowania szerokiego pakietu legislacyjnego. Na obecnym etapie nie rozwiązuje on jednak podstawowych zakłóceń występujących na rynkach energii, a zamiast tego może wywołać nowe. Na obecnym etapie, decydenci powinni dążyć do znalezienia zrównoważonego podejścia opartego na zasadach rynkowych, biorąc pod uwagę opinie wszystkich zainteresowanych stron i specyfikę poszczególnych krajów” – podkreśla Eryk Kłossowski, Przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

Pełny tekst stanowiska CEEP:

http://www.ceep.be/ceep-position-paper-internal-market-electricity-res/

http://www.ceep.be/www/wp-content/uploads/2017/05/PR_PL_CEEP_05.2017.pdf