Powrót

Informacja na temat działań ENTSO-E w zakresie projektów kolejnych Kodeksów Sieci i Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej - edycja 2014

29 marca 2012, 00:00

Informacja na temat działań ENTSO-E w zakresie projektów kolejnych Kodeksów Sieci i Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej - edycja 2014

PSE Operator S.A. informuje uczestników krajowego rynku energii elektrycznej o planach publicznych konsultacji i warsztatach ENTSO-E dotyczących:

 

  • projektu Kodeksu Sieci  w zakresie przyłączeń odbiorców do sieci (ang. Demand Connection Code) –  dalej DCC;
  • projektu Kodeksu Sieci w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu (ang. Operational Security Network Code) – dalej OS NC;
  • wizji rozwoju europejskiego systemu przesyłowego do roku 2030 – część przyszłego Europejskiego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej – edycja 2014 (ang. Ten Years Network Development Plan – TYNDP 2014).