Powrót

Informacja na temat prac ENTSO-E dotyczących Kodeksów Sieci w obszarze pracy systemu

6 lipca 2012, 00:00

Informacja na temat prac ENTSO-E dotyczących Kodeksów Sieci w obszarze pracy systemu
Zgodnie z 3-letnim planem pracy w zakresie energii elektrycznej uzgodnionym przez KE, ACER i ENTSO-E, do połowy 2013 r. ENTSO-E opracuje i uzgodni z interesariuszami następujące Kodeksy Sieci w obszarze pracy systemu: