Powrót

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 12/2020 ws. metody kooptymalizacji procesu alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych (COCZCA)

4 września 2020, 16:09

Informacja OSP na temat decyzji ACER nr 12/2020 ws. metody kooptymalizacji procesu alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych (COCZCA)
W dniu 18 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: Rozporządzenie (UE) 2017/2195).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

Na podstawie art. 40 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania wspólnie propozycji dotyczącej metody kooptymalizacji procesu alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych  (dalej: COCZCA).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2017/2195 OSP zobowiązani byli do opracowania propozycji COCZCA nie później niż 24 miesiące od wejścia w życie Rozporządzenia (UE) 2017/2195. W dniu 17 grudnia 2019 r. wszyscy OSP przedłożyli propozycję COCZCA do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji(dalej: ACER).

W związku z powyższym, w dniu 17 czerwca 2020 r. ACER podjęła decyzję nr 12/2020 ws. metody kooptymalizacji procesu alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w Rozporządzeniu (UE) 2017/2195, niniejszym publikują treść ww. decyzji.