Powrót

Kluczowe inwestycje sieciowe PSE z ponad 300 mln zł unijnego dofinansowania

28 grudnia 2018, 13:10

Kluczowe inwestycje sieciowe PSE z ponad 300 mln zł unijnego dofinansowania
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie kolejnych projektów inwestycyjnych. Podpisanie umów odbyło się 28 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii. W uroczystości wzięli udział ministrowie Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii oraz Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. PSE reprezentowali Eryk Kłossowski, prezes zarządu i Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu.

Umowy dotyczą przyznania środków z unijnego budżetu na następujące inwestycje sieciowe:

  • Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu netto: 832,8 mln zł, kwota dofinansowania: 230,6 mln zł).
  • Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (wartość projektu netto: 285,2 mln zł, kwota dofinansowania: 71,4 mln zł).

Każdy z tych projektów obejmuje kilka zadań inwestycyjnych. Ich łączna wartość wynosi ponad  1,1  mld złotych netto, z czego kwota dofinansowania to ponad 300 mln złotych. Umowy na  dofinansowanie zostały zawarte w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, a celem wsparcia są projekty dotyczące budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

Projekt Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym umożliwi m.in. wyprowadzenie mocy z planowanych do budowy farm morskich o mocy ok. 1250 MW oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Natomiast realizacja projektu Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym również umożliwi wyprowadzenie mocy z elektrowni wiatrowych o mocy 925 MW, a także wpłynie na  poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Stroną umów jest Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca.

PSE realizują bardzo ambitny program rozwoju. Cieszymy się, że część tego programu może być dofinansowana ze środków POIiŚ – powiedział prezes zarządu PSE Eryk Kłossowski w czasie podpisywania umów.

Projekty PSE dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii – podkreślił Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. Z satysfakcją chciałbym podkreślić, że  PSE są aktywnym beneficjentem unijnych środków, stawiającym na  innowacyjność i rozwój polskiej gospodarki – dodał Minister Energii.

– Projekty, które otrzymały dofinansowanie, są szczególnie ważne dla rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego. Życzę PSE powodzenia w ich realizacji – podkreślił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do  spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.  

Przedstawiciele rządu podkreślali wkład PSE w poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka realizuje to zadanie między innymi poprzez budowę nowych i modernizację dotychczas funkcjonujących obiektów przesyłowych. Inwestycje, ważne z punktu widzenia niezawodnej pracy synchronicznie połączonych systemów, są współfinansowane ze środków unijnych. Te kluczowe projekty PSE zostały wpisane na Listę Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej project pipeline dla sektora energetycznego w  ramach POIiŚ 2014-2020.

Uwzględniając dzisiejsze umowy, PSE będą realizować 13 projektów inwestycyjnych z udziałem dofinansowania ze środków unijnych.