Powrót

Kolejne dofinansowanie dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa

5 lutego 2014, 12:22

Kolejne dofinansowanie dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa
Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko dla budowy stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Inwestycje te są elementem realizowanego przez PSE Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Budowa połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą jest szczególnie ważnym zadaniem dla  Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Projekt obejmuje nie tylko zbudowane połączenia stacji Ełk ze stacją Alytus na Litwie, które umożliwi transgraniczną wymianę energii elektrycznej i  zamknie tzw. pierścień bałtycki, będący elementem wspólnotowego rynku energii. Równolegle, po stronie polskiej, budowane i modernizowane są linie oraz stacje elektroenergetyczne na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W sumie Projekt obejmuje 11 dużych inwestycji w infrastrukturę sieciową, dzięki którym zwiększy się również pewność zasilania północno-wschodniej Polski, a tym samym wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu i jego możliwości rozwoju gospodarczego

Objęta unijnym dofinansowaniem linia Miłosna – Siedlce Ujrzanów przebiegać będzie przez 12 gmin i połączy dwie stacje: Miłosna i nowobudowaną Siedlce Ujrzanów. Długość linii wyniesie około 90 km, z czego 19 km to istniejący odcinek wspólny z istniejącą dwutorową linią 400 kV Miłosna – Narew.

Stacja Siedlce Ujrzanów będzie usytuowana w miejscowości Ujrzanów, w gminie Siedlce, w województwie mazowieckim. Region siedlecki pozyska zatem pierwszą stację, która umożliwi transmisję napięcia z 400 kV na 110 kV

Dzięki tym inwestycjom, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw i przesyłu energii elektrycznej również w centralnej Polsce.

Zadania wchodzące w skład Projektu Polska Litwa:

 1. Budowa stacji Ołtarzew
 2. Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów
 3. Budowa stacji Siedlce Ujrzanów
 4. Budowa linii 400 kV Narew – Łomża – Ostrołęka
 5. Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji Narew
 6. Rozbudowa stacji Ostrołęka
 7. Budowa linii Ełk Biz - Łomża
 8. Budowa stacji Łomża
 9. Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP
 10. Budowa stacji Ełk Bis I i II etap
 11. Budowa stacji Stanisławów

Zakończenie realizacji wszystkich inwestycji zaplanowane jest na koniec 2015 roku.