Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2017 r.

24 maja 2017, 08:24

Komunikat w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2017 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2017 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2017 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.), jako Biuro Przetargów, przeprowadziły w dniach 23 lutego 2017 r. – 13 marca 2017 r. jednostronny przetarg miesięczny na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na kwiecień 2017 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 kwietnia 2017 r. i kończący się z dniem 30 kwietnia 2017 r.).

W przetargu na kwiecień 2017 r. Biuro Przetargów udostępniło zdolności przesyłowe, w kierunku UKRENERGO->PSE, w wysokości 190 MW w Okresie Rezerwacji, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że Oferowane Zdolności Przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO będą obniżone w następujących Podokresach Rezerwacji:

Kierunek

Podokres Rezerwacji

Oferowane zdolności przesyłowe w Podokresie Rezerwacji
[MW]

NEK UKRENERGO->PSE

16.04.2017 (od godz. 0:00) - 18.04.2017 (do godz. 06:00)

0

NEK UKRENERGO->PSE

21.04.2017 (od godz. 0:00) - 22.04.2017 (do godz. 24:00)

0

NEK UKRENERGO->PSE

24.04.2017 (od godz. 0:00) - 27.04.2017 (do godz. 24:00)

0

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces przyjmowania Arkuszy Ofert. Do przetargu na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2017 r. zarejestrowano 2 Uczestników, zgłoszono 2 Arkusze Ofert.

W wyniku przeprowadzonego przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna przyznały zdolności przesyłowe w Okresie Rezerwacji na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO, w kierunku UKRENERGO->PSE, w wysokości 190 MW, przy zastrzeżeniu (zgodnym z Ogłoszeniem Przetargu), że przyznane Zdolności Przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO będą obniżone w Podokresach Rezerwacji wyszczególnionych w powyższej tabeli.

Cena Przetargu wyniosła 1,66 PLN/MWh.

PSE S.A. informują, że na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl opublikowały Wyniki jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na KWIECIEŃ 2017 roku.