Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.

28 grudnia 2015, 10:43

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2016 r. i kończący się z dniem 29 lutego 2016 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 28 grudnia 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.02.2016 r. – 29.02.2016 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony zaktualizowany dokument „Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym
PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2016 r.

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2015 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2016 r. na stronie internetowej PSE S.A. zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A.
i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.
(tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 lutego 2016 i kończący się z dniem 29 lutego 2016 r.).

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na LUTY 2016 r.:

Miesiąc rezerwacji

Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych

Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych

16:00

Ostateczny termin składania Ofert

12:00

Publikacja Wyników

do 16:00

LUTY 2016

05.01.2016

12.01.2016

14.01.2016

14.01.2016

Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji

Wystawienie faktury

Termin płatności faktury

Wygaśnięcie terminu płatności

Termin 4K

Termin 5K

Termin 6K

LUTY 2016

15.01.2016

22.01.2016

29.01.2016