Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r.

25 listopada 2015, 14:56

Komunikat w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r.
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r. (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r. i kończący się z dniem 31 stycznia 2016 r.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 25 listopada 2015 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 1.01.2016 r. – 31.01.2016 r.

Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. został zamieszczony zaktualizowany dokument Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2016 r.

Aktualizacja w/w Zasad, w stosunku do dokumentu obowiązującego w 2015 r., obejmuje poniższe zmiany:

  1. Wprowadzenie zapisu regulującego kwestię dotyczącą możliwości wykorzystania zdolności przesyłowych przez PSE S.A. do realizacji dostaw awaryjnych (w ramach  niewykorzystanych Alokowanych Zdolności Przesyłowych, na które nie zgłoszono energii w Grafiku) – pkt. 9.9 Zasad
  2. Zmiana formalna w zakresie definicji Sytuacji Awaryjnej
  3. Aktualizacja dat oraz harmonogramów przetargów

W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 25 listopada 2015 r., rozpoczyna proces rejestracji Uczestników Przetargu. Formularze Rejestracyjne należy złożyć w terminie do dnia 8 grudnia 2015 r. do godz. 16:00.

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2015 r. na stronie internetowej PSE S.A. zostanie opublikowane Ogłoszenie jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r. (tj. na Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016  i kończący się z dniem 31 stycznia 2016 r.).

PSE S.A. informują ponadto, że wszelkie szczegółowe informacje dotyczące udostępniania zdolności przesyłowych w/w połączenia można uzyskać pod adresem auction.office@pse.pl lub pod nr telefonu +48 22 242 2005 lub +48 22 242 1324.

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na STYCZEŃ 2016 r.:

Miesiąc rezerwacji Publikacja oferowanych Zdolności Przesyłowych Ostateczny termin składania Formularzy Rejestracyjnych
16:00
Ostateczny termin składania Ofert
12:00
Publikacja Wyników
do 16:00
STYCZEŃ 2016 1.12.2015 08.12.2015 10.12.2015 10.12.2015

Harmonogram płatności:

Miesiąc rezerwacji Wystawienie faktury Termin płatności faktury Wygaśnięcie terminu płatności
  Termin 4K Termin 5K Termin 6K
STYCZEŃ 2016 11.12.2015 21.12.2015 28.12.2015