Powrót

Międzynarodowe organizacje doceniają ekspertów PSE!

24 listopada 2017, 13:02

Międzynarodowe organizacje doceniają ekspertów PSE!
Grzegorz Bojar, dyrektor Departamentu Teleinformatyki PSE został członkiem Komitetu ds. Cyfryzacji – Digital committee, w międzynarodowej organizacji zrzeszającej europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E.

23 listopada 2017 r. Zarząd ENTSO-E zatwierdził nominacje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz siedmiu członków Komitetu ds. cyfryzacji ENTSO-E - Digital committee (Dc). Wśród wybranych kandydatów, którzy w reprezentowanych przez siebie przedsiębiorstwach sprawują kierownicze stanowiska w obszarze IT, zaszczytne miejsce zajął Grzegorz Bojar - Dyrektor Departamentu Teleinformatyki w PSE.

Komitet ds. cyfryzacji ENTSO-E (Dc) jest ciałem doradczym, raportującym bezpośrednio do Zarządu organizacji i będzie realizował zadania polegające w głównej mierze na zapewnieniu technicznej pracy i rozwoju głównej infrastruktury informatycznej stowarzyszenia oraz na efektywnym prowadzeniu projektów IT. Misją Dc jest zdefiniowanie strategii IT ENTSO-E, zapewnienie spójności i wydajności w zakresie definicji projektów i usług informatycznych oraz maksymalizacja wykorzystania standardów i modułów programowych we wszystkich pozostałych komitetach ENTSO-E, jak również zapewnienie optymalnej integracji IT ENTSO-E ze szczególnym uwzględnieniem kosztów integracji z infrastrukturą IT operatorów systemów przesyłowych.

Dyrektor Grzegorz Bojar pracuje w PSE, jako CIO od początku 2016 roku angażując się we wdrażanie Strategii PSE, m.in. wprowadzając „IT Governance” w dziedzinie architektury i danych. W  konsekwencji odpowiadał za stworzenie nowej strategii grupy kapitałowej PSE w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej i kontynuuje realizację jej celów. Jedną z ważniejszych odpowiedzialności Dyrektora jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa PSE. Ponadto, aktywnie uczestniczy w wielu krajowych inicjatywach i  organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym, a także dotychczas w dwóch grupach ENTSO-E: Critical System Protection (CSP) oraz Cyber Security Special Interest Group (CSSIG).  Posiada bardzo duże doświadczenie w  uzyskiwaniu korzyści biznesowych dzięki wykorzystaniu różnorodnych rozwiązań IT, co było jednym z wymogów stawianych członkom Komitetu ds. Cyfryzacji ENTSO-E.