Powrót

Nowe obowiązujące standardy techniczne w PSE

3 sierpnia 2018, 13:07

Nowe obowiązujące standardy techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w naszej firmie zatwierdził do stosowania nowe/zaktualizowane standardy techniczne. Prosimy, aby wszystkie nowe dokumenty zawierające wymagania techniczne opracowywane na potrzeby PSE, w szczególności te stosowane przy postępowaniach przetargowych dla zadań inwestycyjnych, uwzględniały aktualne, poniższe specyfikacje.

Nowe/zaktualizowane specyfikacje, które zastępują odpowiednio specyfikacje dotychczas stosowane:

  • Zasady kodowania FDMB

Opracowanie zawiera zasady kodowania i identyfikowania Fizycznych Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego reprezentujących dostawy energii realizowane we fragmentach sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem Rynku Bilansującego.

  • Zasady oznaczania Fizycznych Punktów Pomiarowych

Opracowanie określa zasady oznaczania i identyfikowania Fizycznych Punktów Pomiarowych (FPP) dla potrzeb wymiany danych pomiarowych pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego oraz podmiotami Rynku Bilansującego.