Powrót

Nowe standardy techniczne

20 czerwca 2018, 09:54

Nowe standardy techniczne
Komitet standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania nowe standardy techniczne.

Nowe specyfikacje w obszarze szklanych izolatorów kołpakowych wiszących do linii 400 i 220 kV, które zastępują dotychczas stosowaną specyfikację pn.: „Szklane izolatory kołpakowe do sieci 400 kV”:

Powyższe specyfikacje odnoszą się zarówno do linii nowobudowanych jak i modernizowanych bądź remontowanych.

Nowopowstały dokument, który określa zasady przeprowadzania testów SAT (ang. Site Acceptance Tests) na obiektach PSE S.A. :

  • urządzeń i aparatury obwodów pierwotnych,
  • urządzeń i aparatury potrzeb własnych,
  • urządzeń Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (EAZ) oraz pozostałych urządzeń powiązanych z tą automatyką, instalowanych w obwodach wtórnych,
  • urządzeń systemów teleinformatycznych,
  • układów SOT,
  • układów pomiarowych energii i jakości energii elektrycznej,

instalowanych na stacjach elektroenergetycznych, w miejscu docelowej pracy powyższych urządzeń, w tym współpracy z zainstalowanym na stacji SSiN i innymi układami ogólnostacyjnymi.

Wszystkie aktualne specyfikacje są dostępne na https://www.pse.pl/dokumenty.