Powrót

Nowy obowiązujący Standard Techniczny w PSE

28 października 2019, 13:53

Nowy obowiązujący Standard Techniczny w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowy Standard Techniczny: Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych.

Powyższa Specyfikacja obejmuje wymagania techniczne oraz funkcjonalne, które powinny spełniać szafki kablowe i skrzynki pośredniczące dla obwodów prądowych i napięciowych instalowane w stacjach elektroenergetycznych z rozdzielniami napowietrznymi 110, 220, 400 i 750 kV.

Standard jest dostępny na stronie internetowej w zakładace "Dokumenty/Standardy Sieci Przesyłowej"