Powrót

Deklaracja współpracy PSE i operatorów systemów dystrybucyjnych przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznej

8 sierpnia 2018, 11:00

Deklaracja współpracy PSE i operatorów systemów dystrybucyjnych przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznej
Członkowie PTPiREE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych 8 sierpnia, w Ministerstwie Energii, podpisali deklarację o wzajemnej współpracy i pomocy przy usuwaniu skutków awarii sieci elektroenergetycznych na liniach napowietrznych i kablowych oraz przy odbudowie systemu elektroenergetycznego.

Celem porozumienia jest przyspieszenie przywracania dostaw energii elektrycznej odbiorcom dotkniętym awariami, w szczególności wywołanymi ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Podpisanie porozumienia przez Prezesa Zarządu PSE SA, Eryka Kłossowskiego

 

Więcej informacji znajduje się we wspólnej informacji prasowej oraz prezentacji, które są dostępne poniżej: