Powrót

Opracowanie Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2008, 2009 i 2010 r.

30 listopada 2007, 00:00

Opracowanie Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2008, 2009 i 2010 r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych.Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.

Na stronie internetowej pod adresem http://www.pse.pl/ są publikowane prognozowane bilanse mocy na poszczególne miesiące w 2008r. Prognozowane bilanse mocy na lata 2009 i 2010 zostaną opublikowane po analizie harmonogramów remontów jednostek wytwórczych i skoordynowaniu ich ze sobą. Wytwórcy dysponujący JWCD otrzymają dodatkowo dane odnośnie ograniczeń i wymuszeń sieciowych na 2008 rok dotyczących ich jednostek wytwórczych.