Powrót

PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała linie wschodnie <nobr>PSE-Operator</nobr>

30 października 2008, 00:00

PGE Polska Grupa Energetyczna przekazała linie wschodnie PSE-Operator
W dniu 30 października PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała PSE-Operator S.A., operatorowi systemu przesyłowego, którego jedynym akcjonariuszem jest Skarbu Państwa, trzy linie elektroenergetyczne najwyższych napięć relacji (tzw. \"linie wschodnie\"):
  • SE Widełka (Rzeszów) - granica Państwa z Ukrainą (kierunek Chmielnicka) - linia 750kV,
  • SE Zamość - granica Państwa z Ukrainą (kierunek Dobrotwór) - linia 220kV,
  • SE Narew (Białystok) - granica Państwa z Białorusią (kierunek Ross) - linia 220kV.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wypłaciła dywidendę rzeczową na rzecz Skarbu Państwa w formie linii wschodnich z jednoczesnym wniesieniem tych linii przez Skarb Państwa do PSE-Operator S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego.

Po dokonaniu inwentaryzacji otrzymanej infrastruktury PSE-Operator S.A. podejmie decyzje dotyczące modernizacji linii wschodnich, z których dwie są obecnie nieczynne. PSE-Operator S.A. rozważa wariant pracy połączeń transgranicznych z wykorzystaniem wstawek prądu stałego.

Dla PSE-Operator S.A. jednym z zasadniczych atutów wynikających z pozyskania linii wschodnich jest możliwość planowania pracy sieci z uwzględnieniem ich zdolności przesyłowych oraz wykorzystania tych linii do importu energii w sytuacjach braku możliwości pokrycia zapotrzebowania ze źródeł krajowych.