Powrót

Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku zatwierdzony przez URE

1 czerwca 2020, 12:01

Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego do 2030 roku zatwierdzony przez URE
Prezes URE zatwierdził „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” na okres 10 lat (Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego). Dokument obejmuje lata 2021-2030 i stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania w obszarze przesyłania energii elektrycznej.

W PRSP wzięto pod uwagę różne scenariusze rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wskazano inwestycje, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia niezawodnej pracy KSE. Dokument jest dostępny na naszej stronie.