Powrót

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego

30 marca 2011, 13:52

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego
W dniu 30 marca 2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego.

List podpisali Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego oraz Członka Zarządu Województwa Pana Jacka Piorunka, a także starostowie i wicestarostowie 8 powiatów na terenie których przewidziano te inwestycje. Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. reprezentował Prezes Zarządu Pan Henryk Majchrzak.

Podlasie wymaga znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej. Brak zamkniętej sieci przesyłowej i możliwości wielostronnego zasilania w przypadku awarii stanowi realną groźbę utraty dostaw energii elektrycznej na terenie całego województwa. W celu zapobieżenia tak niekorzystnym wydarzeniom i zminimalizowania ryzyka awarii zaplanowano w ciągu najbliższych pięciu lat budowę dwóch linii przesyłowych 400 kV: Ostrołęka – Łomża – Narew oraz Łomża – Ełk i dalej połączenie z Litwą w kierunku na Alytus. Z racji połączenia transgranicznego z Litwą inwestorowi udało się pozyskać dodatkowo środki pomocowe Unii Europejskiej na ten cel.  Powyższe inwestycje infrastrukturalne sprzyjać będą zrównoważonemu rozwojowi wszystkich gmin i powiatów, poprawią zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców i wszystkich jej odbiorców na terenie województwa podlaskiego. Stworzą także korzystne warunki do realizacji nowych inwestycji.

Mając powyższe na uwadze przedstawiciele administracji rządowej i władz samorządowych Podlasia zdecydowali się na podpisanie Listu Intencyjnego, w którym wyrażają wolę zrealizowania tych inwestycji celu publicznego. Przedmiotem Listu jest określenie podstawowych zasad współpracy władz województwa z inwestorem. Szczególną wagę Strony przywiązują do rzetelnego informowania
o prowadzonych inwestycjach, niezbędnego dla uzyskania akceptacji społecznej. Uzgodniono prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych oraz wskazano imiennie osoby odpowiedzialne za współpracę.