Powrót

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Lasy Państwowe dbają o bezpieczeństwo rybołowów

27 grudnia 2018, 13:27

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Lasy Państwowe dbają o bezpieczeństwo rybołowów

PSE wraz z Lasami Państwowymi uruchamiają kolejny etap działań na rzecz ochrony rybołowa. Na początku 2019 roku zostanie zainstalowanych 5  specjalnych platform, na których ptaki będą mogły zbudować swoje gniazda. Rybołowy to jedne z  najrzadszych ptaków drapieżnych w  Polsce. Ze statystyk prowadzonych przez Komitet Ochrony Orłów wynika, że obecnie nasz kraj zamieszkuje zaledwie od 25 do 30 par tych zwierząt, a część z nich zasiedla tereny w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.

Nowe platformy pod gniazda lęgowe zostaną umieszczone na terenie nadleśnictw Gryfino i  Międzychód w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Wszystkie z nich będą zainstalowane wzdłuż krajowych i transgranicznych linii napowietrznych najwyższych napięć (400  kV i 220 kV): Krajnik-Vierraden, Krajnik-Plewiska oraz Krajnik-Glinki. Projekt będzie realizowany w  pierwszym kwartale 2019 roku.

Zrównoważony rozwój i dbałość o otoczenie, tam gdzie posadowiona jest infrastruktura przesyłowa zarządzana przez PSE, są jednymi z naszych priorytetów. Jako strategiczna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju Spółka, jesteśmy dumni z faktu, że możemy również – wspólnie z  Lasami Państwowymi - zaangażować się w nowatorski program na rzecz ochrony tak rzadkiego gatunku, jakim jest rybołów. Montaż platform na słupach wysokiego napięcia to innowacyjne i  skuteczne rozwiązanie, stosowane coraz częściej i w innych krajach, m.in. w Niemczech, gdzie ok.  jednej trzeciej tamtejszej populacji rybołowa gniazduje na słupach wysokiego napięcia – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. - Nasze instalacje będą realizowane w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa – dodaje prezes.

– Ochrona przyrody to integralna część działalności Lasów Państwowych, co widać w codziennej praktyce zrównoważonej gospodarki leśnej, ale też w dużych programach ochrony i restytucji wielu gatunków, jakie realizujemy. W przypadku rybołowa potrzebujemy odważnych i szybkich działań, by  stworzyć w Polsce warunki do ustabilizowania, a następnie wzrostu populacji tych niezwykłych ptaków szponiastych. Dlatego bardzo cieszymy się, że wspierają nas PSE. Montowanie platform dla  rybołowów na słupach energetycznych to dobra i sprawdzona praktyka, uzupełniająca montowanie platform na odpowiednich drzewach. Liczymy, że te bezpieczne i wygodne miejsca przyciągną ptaki, zostaną zasiedlone i odbędą się w nich skuteczne lęgi – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Budowa platform pod gniazda lęgowe dla rybołowów jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2014 roku. Na terenie Nadleśnictwa Lipka, na słupie linii najwyższych napięć PSE umieściły podstawę, na  której zamieszkujące okolicę rybołowy mogły zbudować gniazdo. W pobliżu znajduje się kamera, za pośrednictwem której wiosną i latem można śledzić w internecie życie tych niezwykłych ptaków.