Powrót

Porozumienie PSE-Operator S.A. oraz Ljetuvos Energija AB

12 lutego 2008, 00:00

Porozumienie PSE-Operator S.A. oraz Ljetuvos Energija AB
PSE-Operator S.A. oraz Ljetuvos Energija AB (operatorzy systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy) informują, iż 12 lutego  br. zostało zawarte porozumienie dot. połączenia systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy. W Porozumieniu operatorzy zobowiązali się do powołania spółki celowej z siedzibą w Warszawie, której zadaniem będzie przygotowanie wstępnej fazy połączenia  transgranicznego.