Powrót

Programy DSR nagrodzone w konkursie „Nowe Impulsy”!

2 października 2018, 11:36

Programy DSR nagrodzone w konkursie „Nowe Impulsy”!
PSE otrzymały nagrodę Nowy Impuls „Efektywna energia” 2018 za programy DSR: Program Gwarantowany i Program Bieżący. Kapituła konkursu złożona z kolegium redakcyjnego Magazynu Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz ekspertów i autorytetów polskiej energetyki, doceniła programy DSR jako „efektywne narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Programy DSR są jednym ze środków zaradczych, którymi dysponuje OSP, służącymi do bilansowania pracy KSE.

Odbiór nagrody Nowy Impuls 2018 przez przedstawicieli PSE

Odebranie nagrody Nowy Impuls 2018 przez przedstawicieli PSE 

 

Nagroda za DSR to duże wyróżnienie dla kilkudziesięcioosobowego, interdyscyplinarnego zespołu ekspertów działających w obszarze energetyki, prawa, biznesu, informatyki oraz badań naukowych, odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację programów DSR. Nagrodę odbieram także, jako wyraz uznania ze strony rynku za nasze otwarte podejście oraz gotowość do rozmów. W ramach dialogu ze stroną rynkową regularnie organizujemy otwarte spotkania, na których przedstawiamy szczegóły programów DSR oraz odpowiadamy na wszelkie pytania, a także chętnie przysłuchujemy się nowym pomysłom. Nasze działania przynoszą wymierne efekty ponieważ liczba zakontraktowanych podmiotów w obydwu programach DSR cały czas wzrasta. W pierwszej edycji programu zakontraktowaliśmy na sezon 2017/2018 od 200 do 300 MW mocy redukcji, a w kolejnej na sezon 2018/2019 udało się je niemalże podwoić - do poziomu około 500 MW (szczytowo nawet do ponad 600 MW). Taki wolumen pozwala zastąpić średniej wielkości blok wytwórczy, co zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego - powiedział Marek Poleszak, kierownik Wydziału w Departamencie Przesyłu.

Budowanie coraz liczniejszej grupy uczestników programów DSR umożliwiających nam zwiększenie redukcji mocy z rynku jest szczególnie istotne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszym kraju oraz pojawiające się coraz częściej nagłe zjawiska pogodowe, które mogą powodować zmniejszenie produkcji energii.  W tym roku wyjątkowo suche, upalne i bezwietrzne lato doprowadziło do rekordowego zapotrzebowania na moc w szczycie letnim wynoszącym 23 521 MW (31.07 br.). Dzięki środkom zaradczym jakimi dysponujemy, udało się skutecznie zbilansować pracę KSE. Dlatego też cały czas dążymy do zwiększenia liczby uczestników programów DSR i tym samym możliwości redukcji mocy na wezwanie OSP. Dostosowujemy nasze produkty, tak aby były atrakcyjne dla różnych grup odbiorców. W październiku br. planujemy uruchomić nowy  Program Bieżący Uproszczony, który ma bardziej przejrzystą formułę od dotychczasowych programów oraz brak kar finansowych za niezredukowanie się, co z pewnością zainteresuje nowych potencjalnych uczestników programów DSR - dodała Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji.

Nagrody Nowe Impulsy to wyróżnienia przyznawane osobom, firmom, instytucjom, ale także zjawiskom, projektom i konkretnym rozwiązaniom technicznym, które wyznaczają kierunki rozwoju i zmieniają na lepsze polską energetykę. W tym roku jury nagrodziło technologie, instalacje i systemy umożliwiające lepsze zarządzanie zużyciem energii, usprawniające dystrybucję i przesył, służące stabilności dostaw i bezpieczeństwu, wspierające mechanizmy rynku energii.