Powrót

PSE i Spółki Obszarowe podpisały Plan Połączenia

4 kwietnia 2014, 00:00

PSE i Spółki Obszarowe podpisały Plan Połączenia
27 marca 2014 r. Zarząd PSE i Zarządy Spółek Obszarowych Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych podpisały Plan Połączenia. Dokument jest kluczowy w procesie inkorporacji Spółek Obszarowych i określa formalnoprawny sposób przeprowadzenia połączenia oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w nim uczestniczących. Podpisanie dokumentu rozpoczyna kolejny ważny etap procesu inkorporacji bezpośrednio zmierzający do podjęcia przez Walne Zgromadzenie PSE uchwały o połączeniu.Plan Połączenia przed podpisaniem przez strony został zatwierdzony uchwałami Zarządów oraz Rad Nadzorczych każdej ze spółek.

Połączenie Spółek Obszarowych i PSE S.A. nastąpi z dniem 30 czerwca 2014 roku.