Powrót

PSE informują o zawieszeniu rozpoczętych aukcji dodatkowych

18 marca 2020, 08:56

PSE informują o zawieszeniu rozpoczętych aukcji dodatkowych

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy, w związku z awarią dedykowanego systemu teleinformatycznego, informują o zawieszeniu rozpoczętych aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021.

Przewidywany termin wznowienia aukcji to: 18.03.2020 r. o godzinie 09:00.Termin wznowienia aukcji zostanie opublikowany przez operatora w stosownym komunikacie.