Powrót

PSE Operator, GPW oraz TGE podjęły współpracę w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce

28 sierpnia 2012, 00:00

PSE Operator, GPW oraz TGE podjęły współpracę w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce
PSE Operator, GPW oraz TGE podpisały umowę o współpracy, której celem jest rozwój efektywnego rynku energii elektrycznej w Polsce oraz podjęcie wspólnych działań w zakresie budowy jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Podjęta współpraca przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, płynności i transparentności krajowego rynku energii elektrycznej.

27 sierpnia 2012 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Towarowa Giełda Energii S.A. podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju hurtowego rynku energii w Polsce i wspólnego działania na arenie międzynarodowej w zakresie budowy regionalnego i europejskiego rynku energii elektrycznej.

Celem współpracy jest wypracowanie i wdrożenie optymalnych rozwiązań w ramach mechanizmów rynkowych dla rynku energii elektrycznej w Polsce, a także podjęcie wspólnych działań na arenie międzynarodowej w zakresie zintegrowania krajowego rynku energii elektrycznej z rynkiem europejskim w ramach budowy docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie.