Powrót

PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB podpisały umowę spółki

19 maja 2008, 00:00

PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB podpisały umowę spółki
Warszawa, 19 maja 2008 - PSE-Operator S.A. i Lietuvos Energija AB powołały do życia LitPol Link Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu mostu elektroenergetycznego łączącego Polskę z Litwą. Obie strony nominowały już swoich przedstawicieli w Zarządzie i Radzie Nadzorczej LitPol Link Sp. z o.o. Most elektroenergetyczny z Litwą jest strategicznym projektem infrastrukturalnym dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zgodnie z podpisaną dziś umową została powołana sześcioosobowa Rada Nadzorcza i dwuosobowy Zarząd LitPol Link Sp. z o.o. Do Rady Nadzorczej każda ze stron nominowała po trzech kandydatów, przy czym osoby te wymagały akceptacji drugiej strony. Przewodniczący rady nadzorczej został wyłoniony spośród kandydatów strony polskiej. Zarząd jest złożony z  prezesa i wiceprezesa. Prezesa Zarządu nominuje strona litewska, natomiast wiceprezesa - strona polska. Te kandydatury również podlegały zatwierdzeniu przez drugą stronę. Kapitał założycielski LitPol Link Sp. z o.o. wynosi 2 mln złotych.

Do Rady Nadzorczej zostały oddelegowane następujące osoby: profesor Władysław Mielczarski (Przewodniczący) - koordynator projektów TENs z ramienia Komisji Europejskiej, Małgorzata Klawe - Doradca Zarządu PSE-Operator S.A., Arkadiusz Krasnodębski, prawnik w Kancelarii Salans, Vladas Paškevičius - Dyrektor Systemów Energetycznych w Lietuvos Energija AB, Rimantas Šukys - Dyrektor Finansowy w Lietuvos Energija AB oraz Andrius Šimkus - prawnik w Dziale Relacji Prawnych Lawyer Lietuvos Energija AB. Ponadto, strona litewska na stanowisko Prezesa Zarządu LitPol Link Sp. z o.o. oddelegowała Vidmantasa Jankauskasa, byłego Przewodniczącego Państwowej Komisji Kontroli Cen i Energii Republiki Litewskiej. Stanowisko wiceprezesa zaproponowano Albertowi Kuźmiczowi.
 
Spółka LitPol Link została powołana w celu realizacji wstępnej fazy projektu, co oznacza przygotowanie wszelkich analiz i studiów, jak również uzyskanie pozwoleń niezbędnych dla realizacji inwestycji. W efekcie działań spółki powstaną ustalenia dotyczące ostatecznego przebiegu, kosztu oraz finansowania inwestycji, jak również modelu działalności połączenia w przyszłości. Plany budowy mostu Polska-Litwa są całkowicie odrębne od innych projektów prowadzonych w obszarze energetyki przez Litwę, np. budowy elektrowni w Ignalinie.

Stefania Kasprzyk, Prezes Zarządu PSE Operator S.A., powiedziała: „Trwające wiele lat rozmowy, negocjacje i ustalenia między Polską i Litwą dotyczące współpracy w elektroenergetyce osiągnęły dziś realny wymiar. Podpisanie umowy spółki jest istotnym kamieniem milowym na drodze do uruchomienia mostu Polska-Litwa. Inwestycja ta będzie służyć obu stronom dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego.”