Powrót

PSE przystępują operacyjnie do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań

17 lutego 2020, 14:49

PSE przystępują operacyjnie do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań
Wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN) zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Od 18 lutego br. od godz. 10.00 Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą działać operacyjnie w IN.

W dniach 12-14 lutego br. PSE przeprowadziły funkcjonalne testy współpracy z International Grid Control Cooperation (IGCC), w ramach którego wdrażany jest mechanizm IN. Ten ostatni krok, wykonany po wcześniejszym spełnieniu wszystkich formalnych i technicznych wymagań stawianych przed członkami IGCC, potwierdził jednoznacznie możliwość przystąpienia PSE do regularnej, operacyjnej działalności w IN.

Po dołączeniu do IGCC PSE - podobnie jak wszyscy operatorzy przystępujący do mechanizmu IN - rozpoczną okres przejściowy trwający do 12 miesięcy. W tym czasie zbierane będą doświadczenia dotyczące wpływu mechanizmu IN na bezpieczeństwo pracy KSE i połączonych systemów elektroenergetycznych. W tym okresie stosowane będą również limity operacyjne, względem wynikających z dostępnych międzysystemowych zdolności przesyłowych na profilu synchronicznym. Będą one sukcesywnie zwiększane, przy czym PSE w okresie przejściowym nie planują stosować limitów większych niż ok. ±500 MW. W uzasadnionych przypadkach limity operacyjne będą korygowane odpowiednio do bieżących warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Przystąpienie PSE do IGCC, w ramach którego wdrażany jest mechanizm IN, stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 22 Rozporządzenia Komisji (EU) 2017/2195 z dnia 23.11.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Guideline on Electricity Balancing, EBGL).