Powrót

PSE uhonorowane Złotym Listkiem CSR Polityki 2017

27 kwietnia 2017, 14:38

PSE uhonorowane Złotym Listkiem CSR Polityki 2017
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zostały nagrodzone Złotym Listkiem CSR’2017 przyznanym przez tygodnik Polityka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. Tym samym PSE znalazły się w gronie polskich firm najlepiej ocenianych przez pryzmat społecznej odpowiedzialności.

 

W tegorocznym rankingu wzięło udział 111 firm. W gronie laureatów znalazły się 64 firmy. Złotymi Listkami uhonorowano 13 przedsiębiorstw, tyle samo Srebrnymi, Białe Listki zaś otrzymało 38 firm. Złote Listki przyznano firmom, które opierają swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki oraz stosują międzynarodowe standardy.

Ranking opierał się o siedem kluczowych obszarów odpowiedzialności organizacji:

  • ład korporacyjny,
  • prawa człowieka,
  • zachowania wobec pracowników,
  • ochrona środowiska,
  • dbałość o klienta,
  • uczciwość biznesowa,
  • zaangażowanie społeczne.

Wszystkie te kluczowe obszary wynikają z wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000.

PSE są spółką odpowiedzialną społecznie w każdym wymiarze - strategicznie myślącą o przyszłych pokoleniach, systemie elektroenergetycznym, inwestycjach, środowisku i o swoich pracownikach. Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem wizji i misji Spółki oraz wytycza kierunki i cele Strategii PSE.

W ubiegłym roku, kiedy PSE wzięły udział w rankingu Polityki pierwszy raz, otrzymały Srebrny Listek. Najwyższe wyróżnienie otrzymane w tym roku, to uhonorowanie szeregu działań i inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, podjętych we wszystkich obszarach działalności Spółki i zgodnie z najwyższymi standardami.

Złotym Listkiem CSR Polityki, oprócz PSE wyróżniono: Bank Zachodni WBK, CEMEX Polska, DB Schenker (Schenker Sp. z o.o.), Grupę Adamed, Grupę Energa, Grupę LOTOS, Kompanię Piwowarską, Orange Polska, Polpharmę, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Provident Polska oraz Raben Group.

Więcej w artykule (kliknij, aby pobrać)