Powrót

Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci

21 listopada 2017, 16:41

Publiczne konsultacje niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci
Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zrzeszeni w ramach ENTSO-E rozpoczęli konsultacje publiczne dotyczące niewiążących wytycznych dotyczących wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD). IGD są wydawane i aktualizowane zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447.

Celem IGD jest wyjaśnienie zagadnień technicznych, warunków i zależności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przez operatorów na poziomie krajowym szczegółowych wymogów, wynikających ze wskazanych powyżej aktów prawnych. Konsultowane IGD dotyczą parametrów częstotliwościowych. Spośród nich 6 to dokumenty nowe, a 2 dotyczą aktualizacji IGD opublikowanych wcześniej.

Narzędzia do konsultacji oraz inne informacje dotyczące konsultacji opublikowanych dokumentów dostępne są na stronie ENTSO-E,

https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-codes-implementation-guidance-d-4/consult_view/