Powrót

Publiczne konsultacje propozycji ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

22 lutego 2018, 16:14

Publiczne konsultacje propozycji ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych

Operatorzy systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw zgodnie z częścią IV Rozporządzenia (UE) 2017/1485 ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL), rozpoczęli konsultacje publiczne propozycji dotyczącej ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Platforma ta ma umożliwić efektywne ekonomiczne zbilansowanie systemu elektroenergetycznego w regionie obejmującym zainteresowanych OSP za pomocą produktów standardowych dla rezerw zastępczych w niej zdefiniowanych.

Termin konsultacji:
21.02.2018r. - 04.04.2018r.

Narzędzia do konsultacji oraz wszelkie inne informacje są dostępne na stronie ENTSO-E:  https://consultations.entsoe.eu/markets/implementation-framework-replacement-reserves/