Powrót

Rekord zapotrzebowania na moc

29 stycznia 2019, 18:43

Rekord zapotrzebowania na moc
25.01. 2019 r., w okresie rannego szczytu obciążenia (godz.13:15) wystąpiło rekordowe, najwyższe w historii zapotrzebowanie KSE na moc - 26 504 MW. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 28 lutego 2018 roku i wynosiło ono 26 448 MW.

W okresie szczytu rannego saldo wymiany z zagranicą wynosiło 2 184 MW w kierunku importu do Polski. Zasadnicza część zapotrzebowania została pokryta mocą krajowych elektrowni cieplnych - węglowych i gazowych, oraz w niewielkim stopniu wodnych (265 MW) i wiatrowych (273 MW).

Biorąc pod uwagę napiętą sytuację bilansową w dniu 25.01.2019 r., przewidywaną na  podstawie informacji o zdolnościach wytwórczych dostępnych w godzinach rannych doby poprzedzającej, PSE podjęły działanie zaradcze w postaci udostępnienia dla określonych godzin doby 25.01.2019 zdolności importowych na profilu synchronicznym w wysokości 1000 MW. Udostępnienie zdolności przesyłowych w  takiej wysokości wiązało się z ryzykiem dokonywania redispatchingu w trakcie realizacji dostaw energii, z uwagi na możliwość przekroczenia dopuszczalnych przepływów mocy na liniach granicznych.

Działanie takie mogło być zastosowane dzięki zawartemu niedawno porozumieniu pomiędzy PSE i 50 Hertz, które rozszerza zakres awaryjnej pomocy międzyoperatorskiej o redispatching niezbędny dla odciążenia linii granicznych w celu realizacji wymaganych dostaw energii elektrycznej.

W momencie szczytowego zapotrzebowania PSE dysponowały nadwyżką mocy w wysokości 5 393 MW. Tak dobry bilans mocy, w porównaniu do prognozy z godzin porannych doby poprzedzającej, został uzyskany w wyniku:

  • wykorzystania przez uczestników rynku zdolności importowych oferowanych na  wszystkich połączeniach międzysystemowych,
  • wyjątkowo korzystnych rozpływów mocy w połączonych systemach europejskich, gdzie wystąpiły niewielkie przepływy nieplanowe na granicy polsko-niemieckiej i  braku potrzeby odciążania profilu synchronicznego z wykorzystaniem redispatchingu,
  • pracy testowej nowego bloku w el. Opole (416 MW w godzinie szczytowego zapotrzebowania),
  •  uruchomienia trzech dużych jednostek wytwórczych, będących w postoju awaryjnym (1 143) MW w godzinie szczytowego zapotrzebowania.