Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Ruszają badania dna morskiego pod kabel Harmony Link

26 listopada 2020, 10:11

Ruszają badania dna morskiego pod kabel Harmony Link
Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i na Litwie, podpisali z konsorcjum firm MEWO, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Garant Diving umowę na wykonanie badania dna Bałtyku pod trasę planowanego kabla Harmony Link, który połączy Polskę i Litwę.

Zgodnie z umową wykonawca przeprowadzi badania geofizyczne i geotechniczne dna morskiego wzdłuż planowanej trasy kabla między polskim i litewskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Na podstawie badań powstanie raport, który określi budowę dna, jego głębokość, ukształtowanie oraz budowę geologiczną. Na tej podstawie podjęte zostaną decyzje dotyczące sposobu układania kabla.

Badania pozwolą też na wykrycie obiektów takich jak wraki, niewybuchy (tzw. UXO) czy inne niebezpieczne elementy zalegające na dnie morza. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Konsorcjum pod przewodnictwem spółki MEWO złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. MEWO jest polską firmą z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym badaniach dna morskiego pod morskie farmy wiatrowe, rurociągi i kable telekomunikacyjne. Zgodnie z umową prace zakończą się w trzecim kwartale 2021 roku. Nie będą miały one wpływu na środowisko Morza Bałtyckiego.

Harmony Link to podmorska kablowa linia energetyczna o długości ok. 330 km, która połączy stacje w Żarnowcu na Pomorzu oraz w Darbenai na Litwie. Zostanie wybudowany w technologii prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC) i pozwoli na przesył energii z mocą 700 MW. Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym między Polską a Litwą – od 2016 roku działa napowietrzna linia LitPol Link, łącząca stacje Ełk i Alytus na Litwie. Podmorski kabel pozwoli na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, otwierając drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF).