Powrót

Spotkanie Zarządów Operatorów Systemów Przesyłowych PSE-Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission mające na celu przyspieszenie współpracy

6 lutego 2008, 00:00

Spotkanie Zarządów Operatorów Systemów Przesyłowych PSE-Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission mające na celu przyspieszenie współpracy
W dniu 5 lutego roku 2008 w Berlinie odbyło się spotkanie Zarządów Vattenfall Europe Transmission i PSE-Operator S.A. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz określenie zakresu przyszłych działań.Grupy robocze złożyły sprawozdania z prac podejmowanych w ciągu ostatniego roku w obszarach: rozbudowy sieci przesyłowej, koordynacji planowanych inwestycji sieciowych, bezpieczeństwa dostaw energii, bieżącej koordynacji i komunikacji.

Spotkania takie będą odbywać się regularnie, aby zagwarantować jak najbardziej efektywną współpracę oraz w celu szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w zintegrowanym europejskim systemie przesyłowym.