Powrót

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2021

31 października 2018, 16:28

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2021

Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2021. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi.

Ponadto, opublikowany został Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy w zakresie funkcjonalności umożliwiających czynny udział w aukcji mocy.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „Aukcja główna na rok dostaw 2021”.