Powrót

Warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania

12 lipca 2013, 00:00

Warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania
PSE S.A. informuje, że 2 sierpnia 2013 r. w siedzibie spółki w Konstancinie Jeziornie odbyły się warsztaty dotyczące projektu Kodeksu Sieci w zakresie Bilansowania (ang. Network Code on Electricity Balancing – NC EB).  Celem warsztatów było przybliżenie procesu tworzenia Kodeksu i omówienie podstawowych założeń docelowego modelu rynku energii elektrycznej w Europie, a tym samym ułatwienie polskim uczestnikom rynku energii udziału w trwającym aktualnie procesie publicznych konsultacji Kodeksu.

Kodeks Sieci w zakresie Bilansowania jest jednym z trzech tzw. „kodeksów rynkowych” opracowywanych przez ENTSO-E i ma na celu ustalenie zasad dotyczących rynkowego pozyskiwania rezerw mocy i energii bilansującej oraz transgranicznej wymiany tych usług. ENTSO-E opracowuje Kodeks Sieci w zakresie Bilansowania od stycznia 2013 r., po otrzymaniu formalnej prośby od Komisji Europejskiej i prace nad tym dokumentem powinny się zakończyć do grudnia 2013r. Po zakończeniu procesu komitologii  Kodeks stanie się Rozporządzeniem obowiązującym wprost we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Aby ułatwić zrozumienie Kodeksu, PSE S.A. przygotował dokument FAQ zawierający odpowiedzi na najważniejsze pytania, które pojawiły sie na kolejnych etapach opracowywania Kodeksu. Pytania i odpowiedzi zostały uporządkowane zgodnie ze strukturą Kodeksu.

Przebieg warsztatów 2 sierpnia br., godz. 10:00 - 13:00

Adres: siedziba PSE S.A. (duża aula), ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

  • 10:00 - 10:30 prezentacja modelu docelowego dla rynku energii elektrycznej w Europie
  • 10:30 - 11:30 prezentacja wybranych zapisów Kodeksu Sieciowego
  • 11:30 - 12:30 prezentacje uczestników rynku energii
  • 12:30 - 13:00 dyskusja

Jednocześnie przypominamy, że 17 czerwca br. ENTSO-E uruchomiło proces dwumiesięcznych publicznych konsultacji projektu w/w Kodeksu. Uwagi zbierane są przez ENTSO-E poprzez stronę internetową https://www.entsoe.eu/consultations/document/docdetails.do?uid=0004-e513-068f-541f-2367&.
Termin zgłaszania uwag przez zainteresowane strony mija z dniem 16 sierpnia  br. Tekst projektu Kodeksu dostępny jest również na stronie internetowej ENTSO-E: https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/electricity-balancing/