Powrót

Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV

3 lipca 2019, 14:37

Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV"

W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.

Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl  poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która zobowiązuje recenzenta do nieupubliczniania otrzymanych dokumentów i informacji.

W odpowiedzi zostanie przesłana do Państwa opracowana Standardowa Specyfikacja Techniczna wraz z kartą uwag oraz kwestionariuszem pytań. Uzupełnioną kartę uwag i odpowiedzi na kwestionariusz pytań prosimy przesłać najpóźniej do dnia 29.07.2019 r. na wskazany powyżej adres e-mail.

Nadesłane w terminie uwagi zostaną przedstawione na Komitecie Standaryzacji PSE S.A. celem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu lub odrzuceniu.