Powrót

WzMOCniliśmy nasze otoczenie! Ponad 110 000 osób korzysta już z projektów społecznych PSE

4 lutego 2020, 12:54

WzMOCniliśmy nasze otoczenie! Ponad 110 000 osób korzysta już z projektów społecznych PSE
Osiemdziesiąt pięć inicjatyw o łącznej wartości prawie 1,6 miliona złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” z 76 gmin.

„WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Konkurs przeprowadziliśmy na terenie 76 gmin w województwie mazowieckim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W tych regionach PSE realizują ok. 20 projektów inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej.

W konkursie wzięły udział lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i  potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe (m.in. publiczne szkoły i  przedszkola, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, biblioteki) oraz lokalne organizacje pozarządowe. Uczestnicy walczyli o granty w wysokości do 20 tys. zł, zgłaszając pomysły w jednej z siedmiu kategorii:

 • rozwój przestrzeni publicznej,
 • oświata,
 • środowisko,
 • aktywizacja życia społecznego i kulturalnego,
 • zdrowie i opieka medyczna,
 • mała infrastruktura,
 • inne inicjatywy.

Przez cały czas trwania programu wnioskujący mogli liczyć na pełne wsparcie biura konkursowego. Łącznie przeprowadziliśmy ponad 3 tys. rozmów z  uczestnikami. Wysłaliśmy 4,5 tys. maili do  potencjalnych wnioskujących, odbyliśmy ponad 2,8 tys. konsultacji telefonicznych i mailowych, a  także zorganizowaliśmy 7  spotkań konsultacyjnych  w gminach: Niemce, Wólka, Łęczna, Wierzbno, Wodynie, Latowicz i Dobre.

Wszyscy uczestnicy przedstawili aż 285 pomysłów na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej. Największą aktywnością wykazali się reprezentanci dolnośląskich gmin położonych na trasie budowy linii 400 kV relacji: Mikułowa – Świebodzice oraz Mikułowa – Czarna. Złożyli oni 81 wniosków. Kolejne miejsca należały do gmin z projektu budowy linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (53 inicjatywy) oraz budowy linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa (42 pomysły).

Po zakończeniu rekrutacji, analizowaliśmy i ocenialiśmy nadesłane wnioski. Sprawdzaliśmy je m.in. pod kątem: lokalności rozumianej jako terytorialne pochodzenie uczestnika, jakości zdefiniowanych wyzwań i potrzeb oraz szansy na  aktywizację i długotrwałą zmianę społeczną. Po długich naradach wyłoniliśmy 85 najlepszych wniosków o wartości ok. 1,6 mln złotych. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. modernizacje i budowy placów zabaw, siłowni i czytelni plenerowych, utworzenie szlaków rowerowych, termomodernizacje budynków, z których korzystają miejscowe kluby i koła zainteresowań, czy skierowane do dzieci działania prewencyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach pierwszej edycji konkursu zrealizowaliśmy m.in. następujące projekty:

 • utworzenie 18-kilometrowego szlaku rowerowego w gminie Wiązowna, na  terenie obszarów „Natura 2000”, w pobliżu rezerwatów przyrody w dolinie rzek Świdra i Mieni;
 • stworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego przy Przedszkolu w  Celestynowie;
 • instalacja 3 samoobsługowych stacji napraw rowerów w gminie Kozienice;
 • uruchomienie szkolnego gabinetu integracji sensorycznej wraz z zajęciami terapeutycznymi w Szkole Podstawowej w Sulikowie;
 • modernizacja pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej w  Bolkowie;
 • zakup sprzętu do komunikacji dla dzieci problemami porozumiewania się, uczęszczających do Kolorowej Szkoły w Ostrołęce;
 • remont podłogi w hali sportowej w Magnuszewie;
 • budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Boleminie;
 • zakup sprzętu do monitorowania ptaków, budek oraz karmników dla  Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Rzekuniu;
 • stworzenie 7-kilometrowej, przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie Puszczy Białej z  punktami edukacyjnymi, stojakami na rowery, budkami, tablicami kierunkowymi;
 • budowa street workout parku w Halinowie;
 • budowa czytelni plenerowej w Otwocku;
 • budowa mini parku trampolin zewnętrznych w Witnicy;
 • zakup defibrylatora AED oraz organizacja zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów z miejscowych szkół podstawowych oraz seniorów z gminy Długosiodło;
 • organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Goworowa, poszerzających wiedzę o problemie wymierania pszczół miodnych i owadów zapylających;
 • zakup stacji meteorologicznej i organizacja zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w  Goworowie;
 • modernizacja sali teatralnej i kinowej w Centrum Kultury w Łęcznej;
 • modernizacja świetlic wiejskich w Przewozie Tarnowskim, Waliskach i  w  Żebraczce.