Powrót

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

26 października 2016, 16:29

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa URE sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Wypełniając postanowienia art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako podmiot pełniący funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informują, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.177.2016.MPi z dnia 14 października 2016 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania OSP na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne: 

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 8130268082
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000030499