Powrót

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 31 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55

31 sierpnia 2015, 17:41

Komunikat dotyczący wprowadzenia stopni zasilania z dnia 31 sierpnia 2015 r. z godz. 19:55
Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłasza dla obszaru całego kraju od godziny 22:00 dnia 31.08.2015 do godziny 24:00 dnia 31.08.2015 stopień zasilania 11