Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie dołączenia UKRENERGO do pan-europejskiego mechanizmu rozliczania rekompensat międzyoperatorskich (ITC)

25 czerwca 2024, 15:29

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie dołączenia UKRENERGO do pan-europejskiego mechanizmu rozliczania rekompensat międzyoperatorskich (ITC)

Z dniem 1 lipca 2024 r. Operator Sytemu Przesyłowego na terenie Ukrainy, tj. NPC Ukrenergo, dołącza do pan-europejskiego mechanizmu rozliczania rekompensat międzyoperatorskich (ITC - Inter-TSO Compensation), o którym mowa w art. 49 rozporządzenia 2019/943. W związku z powyższym, opłata rynkowa określona w punktach 1.6.3, 2.1.1.4 i 2.1.3 Taryfy PSE na rok 2024 za okresy rozliczeniowe przypadające od wskazanej wyżej daty nie będzie pobierana w odniesieniu do nominowanych zdolności przesyłowych połączeń międzysystemowych PSE i Ukrenergo (Rzeszów-Chmielnicka oraz Zamość-Dobrotwór). W przypadku dokumentu  Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2024 r., postanowienia zawarte w punktach 1-5 rozdziału 11 przestają mieć zastosowanie z dniem 1 lipca 2024 r., tj. nie będą dotyczyły nominacji zdolności przesyłowych alokowanych w wyniku przetargów miesięcznych począwszy od przetargu miesięcznego na lipiec 2024 r.).