Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032

14 marca 2022, 19:22

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie konsultacji projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032

PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje z zainteresowanymi stronami projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Projekt PRSP, w dniu 14 marca 2022 r. został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej OSP (www.pse.pl), w zakładce „Dokumenty/Plany Rozwoju”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, informuje, iż:

  • nieprzekraczalny termin na składanie uwag został wyznaczony do dnia 4 kwietnia 2022 r.
  • uwagi i wnioski należy przekazać na adres poczty elektronicznej: konsultacje-PRSP@pse.pl

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu PRSP na formularzu zgłoszeniowym uwag i wniosków dołączonym do niniejszego komunikatu, dostępnym również na stronie internetowej OSP w zakładce „Dokumenty/Plany Rozwoju”.