Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie

20 grudnia 2018, 16:57

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 24 października 2018 r., zakończył w dniu 7 listopada 2018 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 20 grudnia 2018 r., zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie.

Karta aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie,zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.