Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie

11 stycznia 2022, 12:31

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie, określający zmiany planowane do wprowadzenia do IRiESP, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie, wypełniając obowiązki wynikające odpowiednio z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie, OSP informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 11.02.2022 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/32/2022 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu.

Na wskazany wyżej adres mailowy prosimy również przesłać formularz, podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.