Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

16 lutego 2024, 12:43

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 16 lutego 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.03.2024 r. – 31.03.2024 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK...

Więcej...

9 lutego 2024, 14:15

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 14.02.2024 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 14.02.2024 from 18: 15 to 22: 00, it is planned to suspend the...

Więcej...

6 lutego 2024, 15:45

Operator systemu przesyłowego informuje, że została opublikowana Instrukcja współpracy i przekazywania informacji między DUB i OSP przy wykorzystaniu systemów informatycznych PSE wersja 1.0. Instrukcja przedstawia kanały przekazywania zgłoszeń i wymiany informacji tj. System Operatywnej Współpracy z Dostawcami Usług Bilansujących (SOWE), Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP) oraz System Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy (LFC). Prezentuje zasady przysyłania,...

Więcej...

6 lutego 2024, 13:56

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej „PSE S.A.”), pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131, dalej „ustawa”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją znak: DRR.WAR.770.4.8.2024.PRa z dnia 5 lutego 2024 r. zatwierdził zmiany Regulaminu rynku mocy (dalej „Regulamin”) określone w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/7/2023. Decyzja Prezesa URE, Karta aktualizacji nr RRM/Z/7/2023 oraz tekst jednolity Regulaminu uwzględniający wprowadzane zmiany, zostały...

Więcej...

31 stycznia 2024, 15:32

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 07.02.2024r. w godz. od 09:00 do 11:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process, TSO informs that due to planned modernization of EMCO's Shipping Agent IT systems on 07.02.2024...

Więcej...

31 stycznia 2024, 14:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją z dnia 26 stycznia 2024 r., znak DRR.WRE.744.17.2023.ŁW, postanowił: Zatwierdzić dokument „Warunki dotyczące bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące...

Więcej...

31 stycznia 2024, 13:43

OIRE opracował projekt aktualizacji Zakresu Danych Migracji (ZDM) i informuje o rozpoczęciu jego konsultacji. Projekt nowego ZDM (zawierający historię wprowadzonych zmian) został zamieszczony na stronie internetowej OIRE wraz z niniejszym komunikatem. W związku z powyższym OIRE informuje, że: konsultacjom poddane są planowane zmiany ZDM, termin na składanie uwag do projektu nowego ZDM to 21 lutego 2024 r., uwagi do projektu nowego ZDM...

Więcej...

31 stycznia 2024, 10:55

OIRE opracował projekt aktualizacji Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB) i informuje o rozpoczęciu jego konsultacji. Projekt nowych TSKB oraz specyfikacja wprowadzanych zmian zostały zamieszczone na stronie internetowej OIRE wraz z niniejszym komunikatem. W związku z powyższym OIRE informuje, że: konsultacjom poddany jest cały dokument TSKB, przyczyny zmian są zawarte w dokumencie „ Zakres i przyczyna zmian TSKB ”, termin na składanie uwag do...

Więcej...

30 stycznia 2024, 15:52

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem wdrożenia Warunków Dotyczących Bilansowania (harmonogram ), 19 lutego br. rozpoczynają się testy funkcjonalne wprowadzanych zmian na rynku bilansującym (ang. Functional Integration Tests, FIT). W celu przeprowadzenia tych testów prosimy każdego z uczestników rynku bilansującego (URB) o przekazanie wiadomości z następującymi informacjami: nazwa podmiotu będącego URB, adres poczty elektronicznej i...

Więcej...

26 stycznia 2024, 10:42

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 31.01.2024 od godz. 18:15 /do godz. 22:00 (CET) na przekroju handlowym Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to scheduled modernization of SEPS IT systems on 31.01.2024 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process, the...

Więcej...

24 stycznia 2024, 15:29

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do IRiESP-OIRE*, OIRE opracował projekt Karty aktualizacji nr CC/01/2023 IRiESP-OIRE, który został poddany konsultacjom publicznym z użytkownikami systemu. Proces konsultacji trwał od 29.11.2023 r. do 03.01.2024 r. W trakcie konsultacji użytkownicy systemu zgłosili łącznie 126 uwag: Uwagi ogólne do CC/01/2023 18 Uwagi szczegółowe CC/01/2023 ...

Więcej...

24 stycznia 2024, 14:16

OSP informuje o planowanym zawieszeniu procesu Jednolitego Łączenia Rynku Dnia Bieżącego w dniu 30.01.2024 od godz. 17.55 do godz. 21.30 (CET) na przekroju handlowym z: Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to scheduled modernization of CEPS IT systems on 30.01.2024 from 17:55 to 21:30, it is planned to suspend the Single Intra-Day Market Coupling (SIDC) process, the...

Więcej...

24 stycznia 2024, 13:52

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Załącznika nr K1 - Istotne postanowienia umowy przesyłania w zakresie umożliwiającym sprzedawcom sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom przyłączonym do sieci OSP , w dniu 19 stycznia 2024 r. zakończył się proces konsultacji ww. projektu Załącznika nr K1. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 7...

Więcej...

23 stycznia 2024, 15:31

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO w dniu 30.01.2024 r. w godz. od 22:30 do 01:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO's Shipping Agent IT systems on 30.01.2024...

Więcej...

22 stycznia 2024, 14:57

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych wer. 4.0. Zakres zmian w stosunku do wersji 3.0 Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych obejmuje dostosowanie do zmian wynikających z wprowadzenia II etapu reformy rynku bilansującego, w szczególności wprowadzenie zgłaszania danych planistycznych na obiekty takie jak magazyny energii elektrycznej (MEE) i...

Więcej...

22 stycznia 2024, 13:32

W związku z opracowaniem przez PSE S.A. aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Testy FAT urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układów z nią współpracujących, stosowanych na stacjach elektroenergetycznych WN i NN” , zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Zaktualizowana wersja Standardowej Specyfikacji Technicznej zawiera uzupełnienia, korekty i doszczegółowienia wymagań jakie muszą spełniać urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układów z nią współpracujących, stosowanych na stacjach...

Więcej...

19 stycznia 2024, 17:10

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2023.LK z dnia 19 stycznia 2024 r. postanowił: Zatwierdzić w części dokument - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), tj. z wyłączeniem zakresu obejmującego istotne postanowienia...

Więcej...

19 stycznia 2024, 11:23

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 19 stycznia 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.02.2024 r. – 29.02.2024 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK...

Więcej...

19 stycznia 2024, 09:05

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 27.01.2024 r. od godz. 23:00 do dn. 28.01.2024 godz. 01:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach Czechy-Polska (CEPS-PSE) i Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT...

Więcej...

16 stycznia 2024, 08:41

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 23.01.2024 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Czechy-Polska (CEPS-PSE) TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 23.01.2024 from 18:55 to 21:30 (CET) , it is planned to suspend...

Więcej...