Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

31 maja 2023, 15:59

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii dotyczący procesu wstępnych konsultacji zmian w Załączniku 5. do IRiESP-OIRE – Wymagania techniczne, jakie...

Więcej...

26 maja 2023, 15:13

PSE zapraszają 1 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 na spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane zasady wypełniania formularzy Wniosków o Rekompensatę oraz ogólne zasady rozliczania i wyznaczania rekompensaty z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV. Pełny Komunikat dotyczący rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacji PV znajduje się TUTAJ . Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapisy za pośrednictwem...

Więcej...

24 maja 2023, 17:39

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec na zdolności przesyłowe linii Rzeszów Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 1 czerwca 2023 r. i kończący się z dniem 30 czerwca 2023 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 24 maja 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO), w Okresie Rezerwacji 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.) Informujemy, że na stronie internetowej...

Więcej...

24 maja 2023, 13:58

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 06.06.2023 r. w godz. od 18:55 do 22:00 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 06.06.2023 from 18:55 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

24 maja 2023, 13:34

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniach 23 i 30 kwietnia 2023 r. wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Właściciele Instalacji PV, które zrealizowały Polecenia, mają prawo do rekompensaty finansowej z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w...

Więcej...

24 maja 2023, 13:19

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 31.05.2023 r. w godz. od 22:30 do dnia 01.06.2023 godz. 01:30 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned...

Więcej...

22 maja 2023, 17:00

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 29.05.2023r. w godz. od 18:45 do 20:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 29.05.2023 from 18:45 to 20:30, it is planned to suspend the...

Więcej...

16 maja 2023, 16:00

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 22.05.2023 r. w godz. od 08:00 do 10:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of EMCO IT...

Więcej...

16 maja 2023, 08:44

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 23.05.2023 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Czechy-Polska (CEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of CEPS IT systems on 23.05.2023 from 18:55 to 21:30 , it is planned to suspend the...

Więcej...

5 maja 2023, 15:47

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na czerwiec 2023 r. na zdolności przesyłowe linii Zamość-Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od 1 czerwca 2023 r. i kończący się 30 czerwca 2023 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 5 maja 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności...

Więcej...

4 maja 2023, 12:53

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 09.05.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 09.05.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

2 maja 2023, 11:31

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozpoczęcia procesu jednostronnego przetargu w okresie od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. na zdolności przesyłowe linii Rzeszów‑Chmielnicka będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO (Okres Rezerwacji rozpoczynający się od dnia 15 maja 2023 r. i kończący się z dniem 31 maja 2023 r.) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 2 maja 2023 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności...

Więcej...

1 maja 2023, 22:23

2013; Ukraina) Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że w nawiązaniu do komunikatu OSP z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie decyzji Prezesa URE dot. zmian IRiESP w zakresie Kart aktualizacji nr CK/20/2023 i nr CB/34/2023 , zmiany IRiESP określone w: Karcie aktualizacji nr CK/20/2023 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci...

Więcej...

28 kwietnia 2023, 08:21

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 02.05.2023 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 02.05.2023 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

27 kwietnia 2023, 17:30

2013; Ukraina) W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) związanych z planowanym uruchomieniem oraz udostępnianiem zdolności przesyłowych połączenia międzysystemowego Rzeszów – Chmielnicka uczestnikom rynku w celu wymiany energii elektrycznej, PSE publikują zasady udostępniania zdolności przesyłowych i organizacji przetargów na tym połączeniu. Informacje dotyczące zmian w IRiESP znajdują się tutaj ....

Więcej...

27 kwietnia 2023, 14:07

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) zatwierdził: Kartę aktualizacji nr CK/20/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”); Kartę aktualizacji nr CB/34/2023 Instrukcji Ruchu i...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 17:04

Komunikat OSP o zakończeniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej PSE S.A. informują, że o godzinie 17:00 w dniu 23.04.2023. zakończyło się zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne. TSO announcement on the end of the occurrence of a serious risk of failure to ensure security of supply in the Polish Power System PSE S.A. informs that at a...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 15:39

PSE S.A. informują, że ze względu na dokonywaną w dniu 23 kwietnia 2023 r. redukcję generacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110kV i średniego napięcia, mogą występować niedokładności w publikowanych na stronie internetowej www.pse.pl danych dotyczących wielkości generacji źródeł fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Dane te zostaną skorygowane...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 09:08

PSE S.A. stwierdzają wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne od godziny 11:00 dnia 23.04.2023. PSE S.A. informs about the occurrence of a serious risk of failure to ensure security of supply in the Polish Power System within the meaning of Art. 3 point 16d) of the Energy Law from 11:00 (UTC+2) on 23.04.2023.

Więcej...

21 kwietnia 2023, 14:47

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.744.26.2022.AOr z dnia 13 kwietnia 2023 r. postanowił: zmienić decyzję o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r. z późn. zm., poprzez zatwierdzenie w zakresie wskazanym w decyzji Prezesa URE zmian...

Więcej...