Powrót

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 16.06.2021

11 czerwca 2021, 10:06

Komunikat OSP dotyczący zawieszenia procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego w dn. 16.06.2021

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych PSE, w okresie od godz. 14:55 do godz. 17:30 dn. 16.06.2021 r., planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), tzw. Service Halt dotyczący granic: Niemcy-Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE) i Szwecja-Polska (Svk-PSE).

Oznacza to, że we wskazanym powyżej okresie proces alokacji zdolności przesyłowych na powyższych granicach w ramach SIDC nie będzie realizowany. Transakcje wymiany transgranicznej SIDC zawarte do momentu zawieszenia alokacji (Service Halt) będą normalnie obsługiwane. Zawieszenie procesu SIDC nie wpływa na obsługę procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego, który będzie realizowany normalnie.