Powrót

Komunikat OSP ws. konsultacji wniosku dot, ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci oraz wniosku w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci.

16 lutego 2016, 00:00

Komunikat OSP ws. konsultacji wniosku dot, ustanowienia jednolitej metody dostarczania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci oraz wniosku w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci.
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.Urz.UE.L Nr 197, str. 24; dalej „rozporządzenie” lub „Kodeks CACM”).

Art. 9 ust. 6 lit. c i d rozporządzenia stanowi, że metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (art. 16 ust. 1 Kodeksu CACM) oraz metody wspólnego modelu sieci (art. 17 ust. 1 Kodeksu CACM) są zatwierdzane przez organy regulacyjne na wspólnie opracowany wniosek Operatorów Systemów Przesyłowych. Wnioski powyższe powinny zostać poddane procesowi konsultacji z zainteresowanymi podmiotami (art. 12 Kodeksu CACM) oraz następnie, w terminie dziesięciu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia złożone do zatwierdzenia parez organ regulacyjny.

 

W związku z powyższym, Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E) opracowała projekty przedmiotowych wniosków i rozpoczęła w dniu 5 lutego 2016 r. proces konsultacji tych dokumentów we wszystkich krajach unijnych. Konsultacje zakończą się z dniem 4 marca 2016 r. Stosowny komunikat ENTSO-E oraz odnośniki do dokumentów związanych z konsultacjami są dostępne pod adresem https://www.entsoe.eu/