Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Nowe wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej

28 czerwca 2024, 10:41

Nowe wzory wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej

W związku ze znaczną liczbą ponawianych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, po otrzymanej odmowie określenia warunków przyłączenia do sieci przesyłowej przypominamy, że już aktualnie podczas składania wniosku o określenie warunków przyłączenia mogą Państwo określić warunki dodatkowe takie jak np. zgoda na określenie warunków przyłączenia z mocą mniejszą od mocy maksymalnej wskazanej we wniosku. Taka informacja pozwala PSE S.A. na uniknięcie konieczności wydania odmowy określenia warunków przyłączenia jeżeli w danym miejscu możliwe jest przyłączenie z mniejszą mocą.

W celu uniknięcia wątpliwości i dla optymalizacji procesu przyłączeniowego informujemy o aktualizacji wzorów wniosków o określenie warunków przyłączenia.

W nowych wzorach wniosków o określenie warunków przyłączenia wprowadzono dodatkowe, opcjonalne pole umożliwiające Wnioskodawcy:

  • zawnioskowanie o wydanie warunków przyłączenia Obiektu do sieci przesyłowej o mocy dostosowanej do maksymalnej dostępnej mocy przyłączeniowej wyznaczonej w ekspertyzie, w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia Obiektu z maksymalna wnioskowaną mocą przyłączeniową obiektu przyłączanego, oraz
  • wskazanie minimalnej, akceptowalnej przez Wnioskodawcę mocy przyłączeniowej Obiektu.

Wzory wniosków są dostępne na stronie www.pse.pl w zakładce Dokumenty (oznaczenie W.MWE.24.2, W.MEE.24.2, W.IO.24.2, W.SD.24.2, W.MIX.24.2, W.HVDC.24.2, W.MWEHVDC.24.2)

Przedmiotowe wzory wniosków będą obowiązywać dla wniosków składanych od 1 lipca 2024 r.

Informujemy jednocześnie, że jeżeli Wnioskodawca, ubiegający się o przyłączenie obiektu innego niż instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej, zaznaczy ww. pole we wniosku o określenie warunków przyłączenia i wskaże minimalną moc przyłączeniową, PSE S.A., w przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia Obiektu z maksymalna wnioskowaną mocą przyłączeniową, wydadzą warunki przyłączenia w odniesieniu do maksymalnej dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia, nie niższej niż minimalna moc przyłączeniowa wskazana przez wnioskodawcę we Wniosku.

W przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wnioski o określenie warunków przyłączenia będą rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów art. 7 ust. 8d3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.